מבחן תיווך 2016 - מועדי בחינת תיווך - הרשמה למבחן התיווך

להלן מועדי מבחן תיווך לשנת 2016:

מבחן תיווך, מבחן תיווך מקרקעין, מבחן המתווכים

 

28 פברואר 2016  במרכז הקונגרסים הבינלאומי – בנייני האומה בירושלים. 

 

08 מאי   2016  במרכז הקונגרסים הבינלאומי  - בנייני האומה בירושלים.

 

02 אוגוסט 2016 במרכז הקונגרסים הבינלאומי – בנייני האומה בירושלים.

 

06 נובמבר 2016 במרכז הקונגרסים הבינלאומי - בנייני האומה בירושלים.

 

 

יש להתעדכן באתר רשם המתווכים במועדי מבחני תיווך בשנת 2016

  

נושאי מבחן תיווך:

דיני חוזים, דיני מקרקעין, דיני תכנון ובנייה, דיני מיסוי מקרקעין, חוק המתווכים, סעיפים נבחרים מחוק העונשין, חוק הגנת הצרכן, חוק במכר, חוק הגנת הדייר, חוק רישוי עסקים, חוק מקרקעי ישראל.

הרשמה למבחן תיווך:

ההרשמה למבחן המתווכים דרך האינטרנט מתבצעת משירות התשלום הממשלתי - הרשמה למבחן תיווך

 נוהל מבחן תיווך:

בחינת תיווך הנה בכתב, חוץ ממקרים מיוחדים בהם רשם המתווכים יאשר בחינה בעל פה.

הבחינה היא בשיטת רב ברירה (אמריקאית).

משך מבחן תיווך הוא שעה וחצי, חוץ ממקרים מסוימים בהם אישר רשם המתווכים לנבחן זמן ארוך יותר.

נבחן רשאי להשתמש, בשעת הבחינה, במילון או במילונית אלקטרונית או בחומר שאישר הרשם.

תוצאות מבחן תיווך:

 רשם המתווכים יודיע לנבחן, תוך 30 יום מיום הבחינה, את תוצאות בחינתו.

נבחן שקיבל בבחינה 60 נקודות לפחות - עבר את הבחינה.

תוקפן של תוצאות הבחינה - 5 שנים, במידה ובמהלך 5 שנים אלו לא קיבל הנבחן רישיון, יצטרך לשוב ולהיבחן.

 

שים לב: לעתים ישנם שינויים מועדי מבחני התיווך ולכן יש לוודא באתר רשם המתווכים כי התאריכים לא השתנו.

 

 

 

 

 

מבחן תיווך, מבחני תיווך, מבחן המתווכים, בחינת רשם המתווכים, רשם המתווכים מבחן, מבחן מתווכים

 

קורס תיווך נדל"ן

זכיינות תיווך נדל"ן

דרושים זכיינים לרשתות תיווך

אינדקס זכיינויות התיווך בישראל